Get Adobe Flash player
Home

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามฯ ตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโครงการตาดีกาการันตี ลงพื้นที่นิเทศ ศูนย์ดารุลอามาน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ศูนย์ฯ ดารุลอิสลามียะห์ บ้าน กม2 และศูนย์ฯ อัลเราะห

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามฯ ตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโครงการตาดีกาการันตี ลงพื้นที่นิเทศ ศูนย์ดารุลอามาน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ศูนย์ฯ ดารุลอิสลามียะห์ บ้าน กม2 และศูนย์ฯ ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของตาดีกาให้มีมาตรฐา

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ...

วันที่ 19 มีนาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

วันที่ 19 มีนาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) ให้การแนะนำการจัดทำเอกสารต่างๆ เอกสารงานธุการการ เอกสารหลักฐานผลการเรียนของนักเรียน การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ...

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน ร่วมงานมหกรรมวิชาชีพ กศน. ณ สำนักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสุคิริน

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน ร่วมงานมหกรรมวิชาชีพ กศน. ณ สำนักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายชัยยันต์ สำเร พนักงานราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ...

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน ร่วมประชุมคณะทำงานสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ โอเน็ต

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนอำเภอสุคิริน ร่วมประชุมคณะทำงานสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ โอเน็ต ณ ...

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรินออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) เดือนละสองครั้งๆ ละ 3-4 ศูนย์ฯ ตลอดปีงบประมาณ 2559 โดยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ต

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรินออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) เดือนละสองครั้งๆ ละ 3-4 ศูนย์ฯ ตลอดปีงบประมาณ 2559 โดยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล ...

http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/811030IMG_20160326_103033_1_copy.jpg
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/751458Copy__2__of_DSC08496111.JPG
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/435364DSC084288888_copy.jpg
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/248691f_DSC08310_copy.jpg
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/85222112745737_924617797652647_262632495281134973666_n.jpg
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/859802o_net.jpg
http://opeskr.org/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/471498Copy_of_Untitled_1.jpg
News Image

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามฯ ตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดกา

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามฯ ตามโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอ...

News Image

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูน

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ...

News Image

วันที่ 19 มีนาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ออกนิเทศ ติดตาม ก

วันที่ 19 มีนาคม 2559 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน...

News Image

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชก

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุศ...

News Image

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่ว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลา...

News Image

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราช

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายอังดฤทธิ์ เจ๊ะมะ ครูชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ช่วยราชการโรงเรียนอิสลามอนุ...

News Image

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรินออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการเรียนการสอนขอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิรินออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลาม...

ผู้อำนวยการ

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

We have 3 guests online

เว๊บเครือข่าย


แผนปฏิบัติราชการ ปี59

รายงาน ปี58